Ventoses

Deixa't seduir amb un massatge espectacular!

Es realitza un massatge mitjançant unes ventoses provocant un efecte de buit a la zona de baixa pressió, afavorint la micro-circulació sangínia i mobilitzant els teixits adiposos a l'àrea a tractar.
Pots escollir entre l'oli de relax o l'anti-cel·lulític.

30 è ANIVERSARI