Fang i sals Mar Mort

 

Tractament mineralitzant i amb poders antiinflamatoris.