Pressoteràpia

 

Produeix un drenatge limfàtic: això ens suposa l'activació de la circulació venosa, l'eliminació de nòduls de cel·lulitis i la prevenció de varicositats...

 

 

30 è ANIVERSARI